Kinh Mùa Dịch

Năm con chuột, chúng cắn nhau chí chóe
Khiến con người cũng thất đảo bát điên
Kiếp phàm nhân thực sự quá vô duyên
Nguyên nhân chính là do tội lỗi quá

Cô-rô-na vẫn loanh quanh đây đó
Chưa an tâm lại thêm chứng bạch hầu
Nhưng ác nhân vẫn ham hố đủ điều
Vì tham lam mà họ không biết sợ

Cơn đại dịch hoành hành như ác quỷ
Cả nhân loại đều sợ hãi, bất an
Xin Thiên Chúa thương xót ban bình an
Ngăn sự dữ, và thanh lọc không khí

Lạy Thiên Chúa, Đấng duy nhất cứu độ
Chỉ có Ngài quyền phép và từ nhân
Cúi xin Ngài tha chết cho chúng con
Vì Danh Ngài, xin rộng lòng tha thứ [*]

TRẦM THIÊN THU
————————
[*] Tv 51:16 – “Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ, xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính”.

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.