Chuỗi Xin

Xin cho con được thông minh
Hiểu Lời Chúa, biết thực hành sớm khuya
Xin cho con chẳng kiêu sa
Biết thân biết phận chỉ là bụi tro

Xin cho con chẳng se sua
Vững tin Chúa đã liệu cho con rồi
Xin cho con biết vui cười
Khi nâng chén đắng giữa đời trần gian

Xin cho con được bình an
Ngay khi vất vả gian nan đời thường
Xin cho con biết kiên cường
Yêu người vì Chúa, xót thương chân thành

Xin cho con chẳng lanh chanh
Dẫu phận riêng mình chẳng được bằng ai
Xin cho con sống từng ngày
Đúng như Ý Chúa an bài từ xưa

Xin cho con biết chịu thua
Chỉ mong có Chúa bốn mùa đời con
Xin cho con mến tin luôn
Biết buông bỏ hết, biết quên chính mình.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.