LỜI CẦU TRONG CƠN ĐẠI DỊCH

1. Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con, xin tay Ngài cứ đè nặng trên con và nhà cha con, nhưng xin đừng giáng hoạ xuống dân Ngài! (1 Sb 21:17)

2. Lạy Chúa, xin đoái thương, này con đang kiệt sức, chữa lành cho, vì gân cốt rã rời. (Tv 6:3)

3. Xin Ngài thôi đừng đánh con nữa, tay Ngài giáng xuống, thân này nát tan. (Tv 39:11)

4. Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành con, quả thật con đắc tội với Ngài. (Tv 41:5)

5. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc.. (Tv 91:3)

6. Lạy Đức Chúa, xin chữa lành con, để con được chữa lành, xin cứu thoát con, để con được cứu thoát, vì vinh dự của con chính là Ngài! (Gr 17:14)

7. Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. (Mt 8:8)

TÀI KHÔNG ĐỢI TUỔI – THÁNH KHÔNG CHỜ THỜI

Angiolino Bonetta sinh ngày 18-09-1948, tại Cigole, Bắc Ý, thuộc GP Brescia. Cậu rước lễ lần đầu ngày 14-04-1955. Nhưng khi chưa 13 tuổi, cậu được chẩn đoán bị chứng viêm tủy ở chân phải và rồi phải cắt bỏ.

Đức tin của cậu mạnh mẽ, luôn tin yêu Thiên Chúa và Đức Mẹ. Cậu cầu nguyện: “Lạy Chúa, con dâng Ngài mọi sự để cầu cho những người tội lỗi, xin giúp con không từ chối Ngài bất cứ điều gì.”

Bên cạnh giường có chiếc bàn với cuốn sách về Đức Mẹ Fatima. Cậu đọc thấy Đức Mẹ yêu cầu người ta đền tội, cầu cho các tội nhân hoán cải và cầu cho các linh hồn nơi luyện hình.

Cậu hứa với Đức Mẹ rằng cậu sẽ làm điều đó, và cậu đã làm.

Lời cuối cùng của Angiolino Bonetta: “Mẹ ơi, chúng ta đang ở đây. Đây là giờ của con.”

TRẦM THIÊN THU (theo aleteia.org)

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.