Kho Tàng Của Chúa

Mỗi người là một kho tàng
Kho tàng quý giá Ngài hằng chở che
Chở che dẫu sớm hay khuya
Sớm khuya thì cũng vẫn là thời gian

Thời gian Ngài đã trao ban
Ngài trao ban để mà tôn vinh Ngài
Tôn vinh Ngài ở đời này
Đời này là lúc chờ mai sum vầy

Sum vầy là được tràn đầy
Tràn đầy hạnh phúc, ngất ngây vui mừng
Vui mừng yêu Chúa Thiên Đường
Thiên Đường vĩnh cửu, thỏa lòng tín nhân.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.