Ngài Là Thiên Chúa Con Tôn Thờ

Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.