Thánh Brigitta (1303 – 1373)

Sinh ra ở Bắc Âu – Thụy Điển.
Nhà đạo đức nổi tiếng trong vùng.
Cảm nhận Tình Chúa Yêu Thương:
10 tuổi thấy Chúa đau thương (trên) Thập hình.

CUỘC THƯƠNG KHÓ – đắm mình suy gẫm,
Mong biết để cảm nghiệm nhiều hơn !
Khi 14 tuổi kết hôn,
Xây tổ ấm với Quận công trong vùng.

Sống cầu nguyện, nói năng chuẩn mực.
Lôi cuốn chồng – cảm phục – sống theo.
Đến sau – Dòng tu, Ông vào…
Thời gian bị bệnh…ít lâu qua đời !

Bà giáo dục 8 ngưòi con nhỏ
Biết thương người nghèo khó bên mình.
Bà sống khắc khổ, hãm mình.
Những Bí nhiệm – Chúa hiện hình tỏ cho.

Bà ao ước Chúa cho biết được
Số roi đòn trong CUỘC KHỔ HÌNH.
Một lần Ngài ngỏ sự tình :
”Hơn năm ngàn (5480) Vết trên Mình của Cha.

”15 KINH NGUYỆN – mà đọc hết
Đủ 1 năm – kính Vết Thương Cha.
Với các Ơn phúc ban ra
Cho kẻ suy,giữ, đọc qua Kinh này”.

1 Dòng nữ do tay Bà lập.
Đi Hành hương miền đất Giáo Đô (Roma)
Về – mắc nan y đâu ngờ !
Sống với bạo bệnh…ngày…giờ…đớn dau..!

70 tuổi – công cao, lớn đức !
Trút hơi thở cuối – xác lìa hồn !
Về với Chúa trong Bình An,
Muôn đời hưởng phúc Thiên đàng Hiển vinh.

Vũ Hùng

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.