Tướng

Đây nhị vị tướng quân
Quyết một lòng yêu Chúa
Ngăn chặn loài ma quỷ
Giữ Giáo Hội bình an

Tướng dẫn đầu đoàn quân
Kiên cường không lùi bước
Dù địch thù mưu chước
Cuối cùng cũng phải thua

Phê-rô và Phao-lô
Hai cột trụ Giáo Hội
Dù quá khứ tội lỗi
Vẫn không sờn mến tin

Chữ Tội thua chữ Tình
Cùng chung một chí hướng
Chiến đấu vì lý tưởng
Loan báo Đức Ki-tô

Tướng gian khổ sớm khuya
Kiên quyết không lùi bước
Anh hùng không hèn nhát
Không hưởng thụ, an nhàn.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.