Cầu Phúc

Biết Chúa là có phúc
Tất cả là hồng ân
Sống tốt là có đức
Tâm hồn luôn bình an

Nếu không được mặc khải
Không biết Chúa Giê-su
Cũng như người Do Thái
Phủ nhận Đức Ki-tô

Sinh ra là có phúc
Được thấy ánh mặt trời
Dù thua kém người khác
Vẫn là con của Ngài

Cố tu thân, tích đức
Mong giúp ích cho đời
Dù không trọn mơ ước
Vẫn muốn vinh danh Ngài

Xin đừng hóa vô phúc
Bởi khinh lẽ khôn ngoan [*]
Cuộc đời con bất túc
Luôn rất cần hồng ân.

TRẦM THIÊN THU
———————-
[*] Kn 3:11a – “Vô phúc cho kẻ xem thường lẽ khôn ngoan, coi khinh lễ giáo.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.