Đệ Nhất Ngôn Sứ

Là một người vĩ đại
Nhưng Gio-an khiêm nhu
Tự nhận không xứng đáng
Cởi quai dép Giê-su

Gio-an muốn nhỏ lại
Để Giê-su lớn lên
Khôn mà làm như dại
Bài học sống tự khiêm

Lớn mà biết hóa nhỏ
Dễ nhưng lại khó ghê
Dẹp cái tôi chẳng dễ
Bởi vì nó quá to

Phải thu nhỏ ích kỷ
Thói khoe khoang, giả hình
Phải thu nhỏ ghen tị
Chỉ trích và nói hành

Phải dẹp bỏ tất cả
Sống đơn sơ, mọn hèn
Cái tôi càng bé nhỏ
Giê-su càng lớn lên.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.