An Bài

Tóc đen hay tóc phai màu
Không ngoài Ý Chúa tối cao quan phòng
Bao nhiêu sợi, Chúa tỏ tường
Sợi còn, sợi mất, đều trong Ý Ngài

Mọi điều Thiên Chúa an bài
Cuộc đời như một vòng gai khoanh tròn
Người sung sướng, kẻ đau buồn
Nhiệm mầu tiền định, chẳng hên – xui gì

Phàm nhân không thể hiểu chi
Đừng khen người sướng, chớ chê kẻ nghèo
An bài mọi chuyện trước – sau
Cúi đầu tuân phục nhiệm mầu Ý Cha.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.