Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

Giáo Hội đã cho chúng ta mừng 2 ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su và Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ liền kề nhau để nói lên tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Nếu không có trái tim yêu thương sao Ngôi Hai Thiên Chúa có thể đến với nhân loại chúng ta. Nếu Đức Maria có trái tim vị kỉ thì làm sao Con Thiên Chúa được Mẹ sinh ra.

Trái tim Mẹ đã thổn thức, lo âu khi lạc mất con… và trái tim Mẹ như bị đâm từng nhát một khi chứng kiến con mình bị người ta đánh đòn, sỉ nhục, đóng đinh vào thập giá.

Có thể nói, trái tim Mẹ đã phải tôi luyện trong những khó khăn, đớn đau nhiều hơn là trong hạnh phúc và mừng vui. Trái tim của chúng ta cũng được tôi luyện qua những biến cố buồn vui của cuộc sống. Vì thế, mỗi người được noi gương Đức Mẹ hằng suy đi gẫm lại những biến cố đó để thực thi thánh ý Chúa.

Lạy Mẹ Maria, giữa một thế giới mà sự vô cảm giữa con người với nhau ngày càng nhiều, xin cho chúng con biết quan tâm, yêu thương và đến với mọi người, nhất là với những người đói khổ, bần cùng. Để qua đó, chúng con chứng minh cho thế giới có tình yêu Chúa.

Tác giả bài viết: Tâm Hồi

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.