Hãy Tôn Sùng Trái Tim Mẹ

Tôn sùng Trái Tim Mẹ là một trong ba mệnh mà chính Đức Mẹ đã mời gọi mọi người khi hiện ra tại Fatima năm 1917.

***

“Đức Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” (Lc 2, 51).

Theo Đức Piô XII, các Giáo phụ giải thích lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ, căn cứ vào hai câu sách Diệu ca: “Tôi như vườn khoá chặt, là suối niêm phong” (Dc 4:12). “Tôi ngủ mà lòng tôi thức” (Dc 5:12). Hai câu nền tảng này soi sáng cho chúng ta thấu hiểu lời Tin Mừng: “Đức Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” và cả lời tiên tri của Simeon “Gươm sắc sẽ thâu qua lòng bà”.

Tất cả đều muốn nói lên rằng: trái tim của Đức Mẹ Maria chỉ để yêu Con Thiên Chúa, và yêu con người như Con Thiên Chúa đã yêu. Một tình yêu khiêm nhượng vâng phục thánh ý Chúa Cha, chấp nhận đau thương cùng với Con của Mẹ.

Hai từ vẹn sạch hay vô nhiễm nói rằng: tình yêu của Mẹ tinh tuyền thánh thiện bao la như tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu không mảy may vướng cách yêu hẹp hòi, ích kỷ của người trần gian, một tình yêu cho đi trọn vẹn và trọn vẹn vì hạnh phúc đích thực, hạnh phúc vĩnh cửu của nhân loại.

Tôn sùng Trái Tim Mẹ là một trong ba mệnh mà chính Đức Mẹ đã mời gọi mọi người khi hiện ra tại Fatima năm 1917.

Trái tim Mẹ luôn thao thức vì yêu chúng ta và luôn khát khao cho chúng ta được cứu rỗi. Hãy “Tôn sùng trái tim Mẹ” là hãy tin tưởng đến với Mẹ và tận hiến xác hồn cho trái tim tinh tuyền của Mẹ, để nhờ Mẹ yêu, Mẹ đưa dẫn chúng ta đến với nguồn tình yêu bao la của Thiên Chúa, Mẹ đưa dẫn chúng ta đến nguồn ân sủng cứu độ, Mẹ đưa dẫn chúng ta đến sự sống mới, sự sống vĩnh cửu trong Đức Giê-su Ki-tô, Con Mẹ. Hãy yêu mến, tin tưởng và kêu cầu Mẹ vì “chưa từng có ai kêu cầu mà Mẹ ngoãnh mặt làm ngơ”.

Lạy Chúa, xin cho con tin tưởng, mến yêu, cậy trông và tận hiến cho Mẹ Maria, Mẹ yêu của Giáo Hội. Amen

PM. Cao Huy Hoàng

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.