Của Chúa

Con chỉ là người đi tìm đồng nát
Lê đôi chân rong ruổi khắp nẻo đường
Lưng sẽ còng vì một nắng hai sương
Tay chai sạn vết sần tình nhập thế

Con chỉ là tấm khăn lau mắt lệ
Xóa dấu đinh trên trái đắng cuộc đời
Tấm khăn con sẽ nhòe nhoẹt tả tơi
Rồi rách nát với Tình Yêu Cứu Thế

Con chỉ là con chiên chiều sát tế
Dâng cho đời thành lễ phẩm khiêm cung
Nối đau thương, mong gặp Đấng Vô Cùng
Chia san một tình yêu đầy sức sống

Con chỉ là chim non giữa trời rộng
Thánh Ý Ngài giăng lưới bắt đời con
Đặt con trong từng mạch máu yêu nồng
Rồi quyến rủ để con làm Tư Tế

Con chỉ là phận thấp hèn nhỏ bé
Có khác chi là đồng nát hư hoang
Tấm khăn con sẽ là tấm khăn tang
Nếu không được Chúa dùng theo Ý Chúa

Vâng! Lạy Chúa! Con nay không còn nữa!
Xin thuộc quyền sở hữu Chúa, mà thôi!

Mic. Cao Danh Viện

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.