Lặng Nhớ

Tháng Sáu luôn rất lạ
Lạ nắng và lạ mưa
Đầu tháng có giỗ mẹ
Giữa tháng có giỗ cha

Không còn cha mẹ nữa
Thấm thía nỗi mồ côi
Nhớ bóng cha, dáng mẹ
Ngày xưa đã xa rồi…

Xin Thiên Chúa nhân hậu
Giàu có lòng xót thương
Cho song thân hưởng phúc
Trong Tình Chúa miên trường

Xin thương những em nhỏ
Sớm chịu cảnh mồ côi
Giữa dòng đời gian khổ
Vẫn bình an suốt đời.

TRẦM THIÊN THU
———————–
♥ Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng con, xin thương xót chúng con. Xin hiệp thông với các Thánh Lễ và các giờ chầu Thánh Thể trên thế giới, để cầu cho các linh hồn, các tội nhân, những người đau khổ; cầu cho Giáo Hội, cho thế giới, cho Việt Nam, cho mọi người, và xin đền tội con; xin cho mọi người luôn sống đúng Thánh Ý Ngài mọi nơi và mọi lúc. Xin Chúa Giêsu cho chúng con được ẩn náu trong Thánh Tâm Ngài. Amen

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.