Chạy Đua

Tháng ngày hối hả chạy đua
Mệt nhoài thể lý, xác xơ tâm hồn
Giàu, nghèo cũng chẳng ai hơn
Buông tay, trút thở, có còn gì chăng?

Sinh ra tay trắng, tay không
Vào đời vất vả, chạy vòng thi đua
Đua hoài mà chẳng được gì
Sao còn đua mãi làm chi đời này?

Ốm o mòn tháng gầy ngày
Hơn, thua nhau mãi là đày đọa nhau
Chạy vòng chẳng thoát khổ đau
Tranh giành lợi lộc, chuốc sầu tâm can

Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Thêm can đảm để buông gian trần này.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.