Tin Nhắn Thánh Tâm

Thánh Tâm Chúa Giê-su
Nguồn xót thương vô tận
Trí phàm nhân hữu hạn
Không hiểu thấu Tình Ngài

Thánh Tâm Chúa Giê-su
Nguồn xót thương miên viễn
Mọi người luôn ước nguyện
Được nương náu suốt đời

Thánh Tâm Chúa Giê-su
Nguồn xót thương chan chứa
Nếu thấy mình khốn khổ
Mau tìm đến với Ngài

Thánh Tâm Chúa Giê-su
Nguồn xót thương tuyệt đối
Dẫu nhiều lỗi, lắm tội
Đừng thất vọng, chớ lo!

Chúa Giê-su vẫn chờ
Ngài không hề chợp mắt
Vì chưa gặp chiên lạc
Ngài vẫn mãi kiếm tìm.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.