Bài 2: Vâng Phục Chúa Thánh Linh

Mời các bạn đón nghe bài chia sẻ của Sr. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế với chủ đề:

VÂNG PHỤC CHÚA THÁNH LINH

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.