Bình An

Lạy Thầy Chí Thánh Giê-su
Xin thương ngự đến mọi nhà tín nhân
Làm vua cai trị tâm hồn
Điều hành xứ sở chúng con đêm ngày

Xin Ngài nối rộng vòng tay
Mọi người hiệp nhất, hăng say tông đồ
Kinh gia đình nguyện thiết tha
Thánh Thần thắp lửa cho vừa tin yêu

Gia đình hòa hợp sớm chiều
Cũng chính là điều làm Chúa mừng vui
Chúng con tâm nguyện suốt đời
Có Ngài thì chẳng có xui bao giờ

Đường đời sỏi đá, nắng mưa
An bình hạnh phúc chan hòa ngày đêm
Có Ngài hiện diện trong tim
Nốt đau, điệu khổ dệt nên khúc đời

Đơn sơ tín thác cho Ngài
Thảnh thơi vui sống dệt bài tình ca
Dù cho nắng gió hạn khô
Đóa hoa vẫn nở theo mùa trần gian.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.