Xin Thánh Hóa

Xin Cha thánh hóa chúng con
Bằng lời sự thật, Thánh Ngôn muôn đời
Mỗi ngày luôn đón nhận Lời
Hết lòng trân trọng, trọn đời mến yêu

Xin thương trợ giúp sớm chiều
Biết mê suy gẫm cao siêu Lời Ngài
Chuyên cần thực hiện mỗi ngày
Hoàn thiện miệt mài nên giống Chúa hơn

Mặc dù sống giữa thế gian
Vẫn đầy tội lỗi tràn lan khắp vùng
Nhưng luôn tin tưởng thật lòng
Lời Ngài soi sáng dẫn đường gần, xa

Xin thương thánh hóa sớm khuya
Vững tin, say mến, thiết tha trọn đời.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.