Gian Nan Khốn Khó

Những người xả thân phục vụ vô vị lợi trong các chức vụ của cộng đoàn, cũng bị không ít hiểu lầm, điều ra tiếng vào, chê trách chửi mắng, oán ghét căm hờn, nếu không vừa lòng họ… Nhiều kẻ không hiểu biết, hoặc cố tình tìm cách chống phá, bêu xấu, bóp méo Lời của Chúa,…

***

Một vị linh mục nọ, khi đi tĩnh tâm về, cửa nhà xứ mở rộng, nhưng lại chẳng có ai. Bước vào phòng, ngài thấy bát phân và một cái roi mây để trên bàn. Ngụ ý nói rằng: khôn hồn thì làm theo lời họ, không thì ăn phân, không nghe nữa sẽ dùng roi để răn dạy.

Khi được Đức Giám Mục bổ nhiệm làm cha sở một xứ nọ. Giáo dân không đồng ý, vì chỉ muốn giữ cha xứ cũ ở lại, nên họ tìm cách vu khống đủ điều. Thấy ngài không lay chuyển, vẫn vui tươi làm việc, một hôm ngài đi xức dầu về, thấy cửa đã bị bấm ổ khóa ngoài.

Những người xả thân phục vụ vô vị lợi trong các chức vụ của cộng đoàn, cũng bị không ít hiểu lầm, điều ra tiếng vào, chê trách chửi mắng, oán ghét căm hờn, nếu không vừa lòng họ.
Số phận của nhiều kitô hữu ở các nước trên thế giới vẫn đang bị đe dọa. Chính mỗi người, cũng sẽ cảm nhận được những thiệt thòi, gian khổ khó khăn, bách hại, khi mang danh Chúa Kitô.

Nhiều kẻ không hiểu biết, hoặc cố tình tìm cách chống phá, bêu xấu, bóp méo Lời của Chúa,… làm cho ta cảm thấy đau khổ, lung lay đức tin… họ hả hê vui mừng trên sự ngu muội của chính mình. Chính lúc đó, ta sẽ hiểu được lời Chúa nói hôm nay “anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng HÃY CAM ĐẢM LÊN, THẦY ĐÃ THẮNG THẾ GIAN.”

Vâng! hãy cam đảm lên nhé!, dù cho sóng gió hiểm nguy, bão bùng, dù cho ai nói ngả nói nghiêng niềm tin vào Chúa vẫn vững “như kiềng ba chân”, vì “ai bền đỗ đến cùng, người ấy sẽ được cứu độ”. “Ơn Ta đủ cho con”. Amen

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.