Vĩnh Hằng

Chúa Giê-su về trời
Là về với Thánh Phụ
Cũng là đi dọn chỗ
Cho những ai tin Ngài

Tín nhân không mồ côi
Vẫn được Chúa nuôi dưỡng
Bằng tình yêu sống động
Là Thánh Thể yêu thương

Xin ơn biết siêng năng
Say mê sống Lời Chúa
Và đón nhận Thánh Thể
Để được sống dồi dào

Hạnh phúc suốt sớm chiều
Luôn bình an có Chúa
Can đảm vượt gian khổ
Ðồng hành với tha nhân

Mọi người là anh em
Yêu thương không phân biệt
Chân thành và tha thiết
Cùng dìu nhau về Quê.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.