Đấng Bảo Trợ

Đấng Bảo Trợ, chính là Chúa Thánh Thần, đến đồng hành, giúp các tông đồ nhớ lại những điều Chúa Giêsu đã dạy, hướng dẫn họ đến sự thật toàn vẹn.

***

Chúa Giêsu hứa với các tông đồ và mỗi người chúng ta “Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi đâu”. Ngài sẽ sai Đấng Bảo Trợ, chính là Chúa Thánh Thần, đến đồng hành, giúp các tông đồ nhớ lại những điều Chúa Giêsu đã dạy, hướng dẫn họ đến sự thật toàn vẹn. Thánh Thần đã làm cho các tông đồ, từ những con người “ham sống sợ chết”, trở thành những chứng nhân can trường cho Chúa phục sinh.

Ngày nay, Chúa Thánh Thần sẽ làm chứng cho sự thật, qua môi miệng của mỗi Kitô hữu.

Sứ mạng này thật khó khăn khi ta đang sống trong một thế giới “chân lý thuộc về số đông”, theo kiểu bầy đàn, dễ làm cho ta không dám làm chứng cho sự thật, hoặc bóp méo sự thật cho vừa lòng người. Những lúc như thế, chỉ có Thánh Thần mới giúp ta can đảm dám làm chứng cho sự thật, cho Chúa mà thôi.

Vì vậy, ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần, Đấng thường hay bị ta lãng quên, tăng thêm sức mạnh, “soi sáng cho ta biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Ngài giúp đỡ từ khởi sự cho đến hoàn thành, tất cả đều bởi ơn Chúa”. Amen

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.