Lời khấn nguyện xin chữa lành bệnh dịch Covid -19 cùng Đức Mẹ Lộ-Đức

Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng giàu lòng thương xót, Cha đã ban cho loài người Đức Trinh Nữ Maria, là Mẹ Đấng Cứu Thế, là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ nhân loại, để trở nên Đấng bầu cử cho chúng con trước tòa Cha, là Đấng yêu thương nhân loại.

Ngay giây phút nầy, một cơn dịch bệnh nghiêm trọng đang xảy ra, đe dọa đến sự sống thân xác con người nhân loại chúng con. Trong cơn hiểm nghèo nầy, chúng con tha thiết cầu xin Cha qua sự bầu cử của Mẹ Maria Rất Thánh, cùng với nhiều tước hiệu của Mẹ, xin Cha thương cứu chữa loài người chúng con trong cơn đại dịch nầy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu – Kitô , Người là Thiên Chúa Hằng Hữu cùng Cha trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ đã nhiều lần tỏ hiển giữa nhân loại, hầu minh chứng tình thương của Thiên Chúa qua nhiều tước hiệu, trong đó có tước hiệu Lộ- Đức, là nơi Mẹ đã tỏ hiển để cứu giúp nhân loại, hầu minh chứng nơi đấy có Đức Mẹ, là Đấng luôn bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Vì thế, tước hiệu “ĐỨC MẸ Lộ-Đức” nhắc nhớ chúng con rằng: Mẹ luôn cứu chữa những ai chạy đến van nài cùng Mẹ với một lòng tín thác chân thành.

Nay cơn đại dịch đang hoành hành, dù địa lý xa xôi, cách trở, chúng con vẫn một niềm cậy trông tín thác, chạy đến bên Mẹ, dù bất cứ nơi đâu có “ảnh tượng Mẹ Lộ-Đức” để van nài Mẹ, thì xin Mẹ ghé mắt nhân từ ban cho con cái nhu cầu hồn, xác chân chính, đúng nghĩa, để họ có thêm đức tin và lòng yêu mến Thiên Chúa cùng Mẹ là đấng nhân lành mà tôn thờ cho xứng hợp, hầu vượt qua cơn đại dịch nầy. Chúng con cầu xin Mẹ nhậm lời chúng con, nhờ Đức Giêsu – Kitô là Chúa và là Con chí ái của Mẹ. Amen

P. Trần Đình Phan Tiến

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.