ĐTC: Chúng tôi cũng là những tội nhân

ĐTC: Vì vậy ngày hôm nay, tôi muốn mời gọi anh chị em cầu nguyện cho tất cả chúng tôi, là những Giám mục. Bởi vì, chúng tôi cũng là những tội nhân, chúng tôi cũng yếu đuối, mong manh. Chúng tôi cũng có nguy cơ như Giu-đa, vì chính Giu-đa cũng đã được tuyển chọn để trở thành một cột trụ

VATICAN. “Nhiệm vụ của Giám mục là cầu nguyện và rao truyền sự Phục Sinh của Đức Giêsu. Nếu Giám mục không cầu nguyện và không rao giảng Tin Mừng mà lại tự làm mình bận rộn với những chuyện khác, thì Đoàn Dân Chúa sẽ phải khổ sở vì vị Giám mục ấy.” Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ như trên trong bài giảng thánh lễ sáng thứ sáu, ngày 22.01, tại nguyện đường thánh Marta.

“Tin Mừng ngày hôm nay (Mc 3, 13-19) kể lại việc Đức Giêsu tuyển chọn và lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. 

Nhóm Mười Hai là những Giám mục tiên khởi

Sau cái chết của Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, Mat-thi-a đã được tuyển chọn để thay thế. Có thể nói, đây là nghi thức phong chức Giám mục đầu tiên trong Giáo hội. Giám mục là những trụ cột của Giáo hội, được mời gọi để trở nên chứng tá về sự Phục Sinh của Đức Giêsu.

Chúng ta, những Giám mục, có trách nhiệm phải trở nên những chứng nhân, để làm chứng rằng Giêsu đã phục sinh, Ngài đang sống và bước song hành cùng chúng ta; phải làm chứng rằng Đức Giêsu cứu độ chúng ta, đã hy sinh tính mạng vì chúng ta; phải làm chứng rằng Đức Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta, Ngài luôn chờ đợi và sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Đời sống của chúng ta phải là một chứng tá, một chứng tá đích thực về sự Phục Sinh của Đức Kitô.

Giám mục có hai nhiệm vụ

Nhiệm vụ thứ nhất là ở với Giêsu trong cầu nguyện. Nhiệm vụ trên hết của Giám mục không phải là thực hiện những kế hoạch mục vụ, nhưng là cầu nguyện. Cầu nguyện là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

 Nhiệm vụ thứ hai là chứng nhân, nghĩa là rao giảng. Rao giảng về ơn cứu độ mà Đức Giêsu đã trao ban cho chúng ta. 

Hai nhiệm vụ này không dễ dàng. Cầu nguyện và rao giảng thật sự giúp cho những trụ cột của Giáo hội thêm vững mạnh. Trụ cột sẽ bị lung lay, yếu ớt nếu các Giám mục không cầu nguyện hoặc cầu nguyện ít hoặc là quên cầu nguyện, hoặc các Giám mục không lo rao giảng Tin Mừng mà lại quan tâm đến những chuyện khác. Giáo hội cũng sẽ trở nên yếu ớt và khổ sở. Đoàn dân chúa sẽ khổ đau, vì những cột trụ đã trở nên yếu đuối.

Giáo hội không thể tiến bước nếu thiếu các Giám mục. Vì vậy, chúng ta có bổn phận cầu nguyện cho các Giám mục của chúng ta. Đây là bổn phận của tình yêu mến, là bổn phận của con cái dành cho người cha, là bổn phận của những người anh em với nhau, vì gia đình duy trì được sự hiệp nhất trong việc tuyên xưng Đức Giêsu Kitô đã phục sinh và hằng sống.

Vì vậy ngày hôm nay, tôi muốn mời gọi anh chị em cầu nguyện cho tất cả chúng tôi, là những Giám mục. Bởi vì, chúng tôi cũng là những tội nhân, chúng tôi cũng yếu đuối, mong manh. Chúng tôi cũng có nguy cơ như Giu-đa, vì chính Giu-đa cũng đã được tuyển chọn để trở thành một cột trụ. 

Chúng tôi cũng có nguy cơ không cầu nguyện, không đi rao giảng và không trừ quỷ. Xin cầu nguyện cho các Giám mục để các vị được nên như Đức Giêsu mong muốn, để các vị biết làm chứng về sự Phục Sinh của Đức Giêsu. 

Đoàn Dân Chúa hãy cầu nguyện cho các Giám mục. Trong mỗi thánh lễ, xin anh chị em hãy cầu nguyện cho các Giám mục, cầu nguyện cho đấng kế vị thánh Phê-rô, trưởng Giám mục đoàn, và cũng cũng cầu nguyện cho các Giám mục tại Giáo hội địa phương. Anh chị em đừng cầu nguyện bằng cách xướng tên của các Giám mục lên trong thánh lễ như một thói quen, nhưng hãy cầu nguyện cho các ngài bằng cả con tim.

 Chúng ta có thể cầu nguyện như thế này: ‘Lạy Chúa, xin chúa gìn giữ các Giám mục, xin Chúa gởi đến cho chúng con những Giám mục là những chứng nhân đích thực, những Giám mục biết cầu nguyện, những Giám mục biết yêu thương và chăm lo cho chúng con, những Giám mục biết rao giảng để chúng con có thể hiểu Lời Chúa. Nhờ vậy, chúng con mới xác tín rằng Chúa là Đấng hằng sống và luôn ở giữa chúng con.’”

Vũ Đức Anh Phương, SJ

Video: https://www.youtube.com/watch?v=rExNEvePnAM

Nguồn: Vatican.net

Bài này đã được đăng trong Giáo hội. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.