Kiếp Sau

Chết đi là ngưỡng đổi đời
Để rồi sống lại, Nước Trời bước vô
Trường sinh với Chúa Giê-su
Không còn đau khổ, chan hòa phúc vinh

Kiếp này cố vác thập hình
Chết rồi hóa kiếp trở thành đẹp tươi
Kiếp sau xin vẫn làm người
Làm công dân của Nước Trời vĩnh sinh

Cầu xin Thiên Chúa chí linh
Biết luôn tin mến trung trinh suốt đời
Trong gian khó vẫn biết cười
Cùng Ngài chịu chết, cùng Ngài phục sinh.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.