Mất Chúa là thôi chẳng có gì

Mất Chúa là thôi chẳng có gì
Dù bao danh vọng có ra chi
Dù bao quyền thế tôn thờ đó
Mất Chúa là thôi chẳng có gì

Mất Chúa là thôi chẳng có gì
Dù muôn của cải cũng ra đi
Dù muôn dinh thự cơ đồ ấy
Mất Chúa là thôi chẳng có gì

Mất Chúa là thôi chẳng có gì
Dù tiền tài cán vượt người đi
Dù muôn khéo léo xiêu quần chúng
Mất Chúa là thôi chẳng có gì

Mất Chúa là thôi chẳng có gì
Dù tài học vấn cũng bỏ đi
Dù muôn thông thái siêu quần chúng
Mất Chúa là thôi chẳng có gì

Mất Chúa là thôi chẳng có gì
Dù con đầy đống có được chi
Dù muôn liên hệ giăng đầy hết
Mất Chúa là thôi chẳng có gì

Mất Chúa là thôi chẳng có gì
Dù người yêu quý cũng bỏ đi
Dù muôn quyến luyến như đồng nhất
Mất Chúa là thôi chẳng có gì

Mất Chúa là thôi chẳng có gì
Dù muôn say đắm có còn chi
Dù muôn nét đẹp yêu kiều đó
Mất Chúa là thôi chẳng có gì

Mất Chúa là thôi chẳng có gì
Dù là vật chất nhỏ li ti
Dù là cao cả tinh thần quý
Mất Chúa là thôi chẳng có gì

Mất Chúa là thôi chẳng có gì
Mất Chúa là thôi chẳng có gì

Lm Vọng (Trường Tư Thục Đức Minh Thủ Đức)

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.