Văn thư của Đảng csvn yêu cầu thiêu sống người bị nhiễm virus Tàu

Văn Thư của Sở Tài Nguyên Môi Trường yêu cầu thiêu sống những người bị nhiễm nặng virus Vũ Hán.

Bài này đã được đăng trong Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.