Phận Người Mỏng Dòn

Covid nhỏ bé tí ti
Thế mà lay chuyển thành trì thế nhân.
Ngẫm suy một kiếp phù vân
Một cơn gió thoảng xác thân không hồn.

Phận người yếu đuối mỏng dòn
Cầu mong tình Chúa giàu lòng xót thương.
Ban ơn vượt mọi tai ương
Bình an trên khắp nẻo đường nhân sinh.

Mùa chay Khấn nguyện chân tình
Chúa ơi ! tha thứ tội tình đã vương.
Người về với Chúa yêu thương
Cha lành trọng thưởng Thiên Đường phúc vinh.

Hồng Phúc

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.