Bài thơ vui Coroma Virus

Cona Covid
Ở tít bên Tầu
Mày qua trời Âu
Mày về nước Việt

Mày đồ chết tiệt !
Tao chẳng sợ mày
Tao vẫn thức ngày
Tao vẫn ngủ đêm
(tóc tao bạc thêm
tại vì sương gió)

Ghét mày như chó
Chán cái mặt mày
Hễ cứ lên phây
Thấy mày nhan nhản
Lướt xem báo Đảng
Mày chiếm trang đầu
Đọc báo Âu châu
Thấy mày trang nhất

Tivi thường nhật
Toàn réo tên mày
Chuyện đêm chuyện ngày
Tên mày hót nhất
Đau lòng nước Nhật
Vỡ mật nước Hàn
Nước Ý điêu tàn
Iran nguy khốn
Từ Hoa Thịnh Đốn
Tới Mạc Tư Khoa
Từ Tây ban nha
Qua Anh qua Pháp
Qua Đức, Balan
Mày sang Thụy sĩ
Mày về Nam Mỹ
Đến cả Úc châu…

Mày đi đến đâu
Là toang đến đó
Nhưng tao nói nhỏ :
Mày đến Việt nam
Gặp thằng Trọng Lú
Là mày tới số !
Thằng ấy tuyên bố:
Toàn dân chống mày !

Hạn chế đi tây
Dẹp ngay lễ hội
Cưới xin đừng vội
Chịu khó ở nhà
Riêng tao các vàng
Cũng không sang Ý
Dư tiền một tý
Cũng chả sang Anh
Nhiều sả nhiều chanh
Không sang Hàn quốc

Tao tuyên bố trước:
Đừng cà khịa tao!
Tao chẳng cần dao
Chẳng cần súng đạn
Tao uống rượu mạnh
Cho mày chết say
Tao năng rửa tay
Cho mày chết sặc
Coi mày như giặc
Tao chống đến cùng
Tùng Tùng ! Tùng Tùng !

Lm Phạm Tĩnh

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.