Chúa Đang Khe Khẽ Nói Lời Yêu

Cả nhân loại đang vào mùa tang tóc
Muôn dân khóc lóc, muôn nước thảm sầu
Nguyện Chúa thương cất gánh nặng khổ đau
Và cho chúng con biết cúi đầu, sám hối

Chỉ nơi Chúa là nguồn ơn cứu rỗi
Tin vào Người, cuộc sống mới, an vui!
Dẫu đau thương tang tóc có dập vùi
Cũng kiên vững lòng yêu, niềm tín thác

Xin thứ tha trần gian này bội bạc
Nghìn nghìn năm tìm khoái lạc trần gian
Nay hồng ân đang tuôn đổ tràn lan
Mùa tang tóc, mùa bình an nhiệm lạ

Kìa sự chết, đang làm ngưng tất cả
Những lòng tham danh lợi dục xôn xao
Để chỉ còn duy một nỗi khát khao
Nếu phải chết, xin được vào Thiên Quốc

Lời nguyện cầu từ muôn dân, muôn nước
Cùng hiệp nhau tín thác Chúa xót thương
Chúa có cách cứu rỗi rất diệu thường
Cho ai ấy khiêm nhường ơn sống lại

Lạy Chúa con tin, Chúa yêu nhân loại
Và Chúa đang khe khẽ nói Lời Yêu…

ả giang hồ

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.