Ho

Chữ HO vần với chữ LO
Lo rồi sợ Cô-rô-na điên khùng
Xưa ho là chuyện bình thường
Nay ho sẽ khiến hoang mang mọi người

Nhìn nhau mà chẳng dám cười
Quen thân mà cứ như người chẳng quen
Lo ngày rồi lại lo đêm
Ra đường mà ngỡ như miền hoang vu

Ở gần mà phải cách xa
Cách ly, cô lập, cách ta xa mình
Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Thanh lọc không khí để bình an dân

Cầu xin Đức Mẹ đỡ nâng
Chở che, cứu giúp thoát phần âu lo
Cầu xin Đức Thánh Giu-se
Nguyện thay cầu giúp cho qua hạn này

Còn lo, còn chịu đọa đày
Hết lo, hết khổ, hết cay đắng đời
Xin vâng Thánh Ý Chúa Trời
Cầu Ngài cứu khổ kiếp người chúng con

Xin đừng ẩn giấu Thánh Nhan
Nhưng ban Sinh Khí canh tân đất này [*]
Chơi vơi buồn tháng, sầu ngày
Chúng con mắc dịch, xin Ngài xót thương!

TRẦM THIÊN THU
————————
[*] Tv 104:29-30 – “Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; lấy Sinh Khí lại, chúng tắt thở ngay mà trở về cát bụi. Sinh Khí của Ngài, Ngài gửi tới, chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.