Đừng Quá Lo Lắng

Đừng quá lo lắng bạn ơi
Bởi vì luôn có Chúa trời thương ta
Lắm lúc ta đã lạc xa
Chạy theo trần thế bỏ qua kêu cầu
Làm sao giải quyết lo âu
Nếu không tin Chúa cậy đâu bây giờ

Trong Ngài ta mới nghỉ ngơi
Hồn an xác mạnh thảnh thơi thành toàn
Trong Ngài ta mới bình an
Trong Ngài ta mới hân hoan ngập tràn
Vì vậy trong lúc gian nan
Mau mau đứng trước Thiên nhan khẩn cầu

Này ta đừng quá âu sầu
Tựa nương vào Chúa nhiệm mầu yêu thương
Tăng thêm sức mạnh kiên cường
Rạng soi dẫn lối chỉ đường chính ngay
Vì vậy trong những lúc này
Phó thác tin tưởng trong tay Chúa trời

Ăn uống tập luyện nghỉ ngơi
Khẩu trang đeo ở mọi nơi ra vào
Đừng quá lo lắng nhốn nhao
Bởi vì ta chẳng có sao đâu mà
Nhưng đừng đi đến nơi xa
Không gì bận rộn ở nhà bình yên

Lúc nào cũng Chúa trước tiên
Siêng năng Thánh Lễ triền miên nguyện cầu
Có Ngài ta chẳng sao đâu
Lại thêm có Mẹ cầu bầu chở che
Cạnh bên có thánh Giuse
Chắc rằng Chúa sẽ lắng nghe giữ gìn.

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.