Mùa chay xin Chúa chữa lành

Mùa dịch quấy phá khắp nơi
Vi trùng Vũ Hán nó xơi khối người
Nhiều người tắt hẳn nụ cười
Lắm nơi đau đớn kêu trời thắt tim

Khi khỏe chẳng có niềm tin
Đến khi dịch bệnh lại xin chữa lành
Mới hay cuộc sống mong manh
Chúa ơi! hơi thở mỏng tanh phút này…

Bao năm chẳng thiết mùa chay
Lắm khi kênh kiệu một tay chống Trời
Bạc vàng đeo chóe cả người
Tham lam tích góp nặng lời đầy kho

Bây giờ mới bắt đầu lo
Cúm tàu lắm chước nhiều trò đắng cay!
Ăn năn sám hối đổi thay
Trong mùa chay thánh xin quay trở về

Hòng mong thoát ách nhiêu khê
Vi trùng nọc độc tái tê xác hồn
Kính xin Thiên Chúa chí tôn
Chữa lành bệnh tật xác hồn chúng con.

Trầm Hương Thơ

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.