Cảm Ơn Corona

Cảm ơn cô-rô-na
Cho con người bài học
Nghiêm túc về sự thật
Theo tinh thần Mùa Chay

Đó là giảm bớt ngay
Những gì không cần thiết
Không câu nệ hình thức
Như Thiên Chúa đã truyền

Cái miệng không lan man
Gièm pha vì lắm chuyện
Lải nhải kiểu bà tám
Chuyện nọ xọ chuyện kia

Chê người để khoe ta
Nói dài hóa nói dại
Người nghe thấy ái ngại
Chẳng biết đúng hay sai

Cái mắt cứ liếc hoài
Từ nhà ra ngoài ngõ
Chuyện gì cũng biết rõ
Kể cả trong nhà thờ

Mùa Chay tự cách ly
Không tụm năm tụm bảy
Cái miệng không nói bậy
KhÔng hóng chuyện cái tai

Cái đầu thôi đoán sai
Không tự ý suy diễn
Bớt hại nhờ bớt chuyện
Đừng táy máy, tò mò

Cảm ơn cô-rô-na
Giống như một sứ giả
Cảnh báo lời Thiên Chúa
Theo tinh thần Mùa Chay.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.