Tháng Ba Cầu Nguyện

Đất trời chợt lặng Tháng Ba
Bởi vì dịch cô-rô-na hoành hành
Bao điều ảnh hưởng phát sinh
Khó khăn chồng chất, tình hình thêm căng

Các sinh hoạt hóa khác thường
Dù đời hay đạo cũng giằng co luôn
Người già, người trẻ đều buồn
Hoang mang, sợ hãi, bần thần lắng lo

Cô đơn thân phận bụi tro
Chỉ tin cậy Chúa nhân từ mà thôi [*]
Chúng con phạm tội nhiều rồi
Mùa Chay sám hối, xin Ngài thứ tha

Cho cơn đại dịch mau qua
Bình an cuộc sống, tôn thờ Ba Ngôi
Lạy Thiên Chúa của muôn loài
Chỉ một mình Ngài có thể cứu nguy

Cầu xin Đức Mẹ chở che
Mọi người thoát khỏi dịch vi trùng này.

TRẦM THIÊN THU
———————–
[*] Et 4:17t – “Con cô đơn, xin đến cứu giúp con. Lạy Chúa, ngoài Ngài ra, con đâu còn ai nữa!”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.