An Bài Tự Nhiên

Bởi vì chẳng giữ vệ sinh
Ăn dơ, ở bẩn, hại mình mà thôi
Xác dơ, trí bẩn, lòng hôi
Thế nên dịch bệnh có nơi nảy mầm

Kiêu căng, ngạo mạn, vô luân
Muốn nhân loại nhiễm vô thần nên nguy
Hại người là hại chính ta
Dây chuyền hệ lụy quỷ ma rành rành

Thế mà chẳng nhận tội mình
Chua ngoa đổ lỗi, chối quanh gian tà
Tử thần luôn đứng đó chờ
Đường về cõi chết chẳng xa, rất gần

Cái rìu đã sẵn kề bên
Chẳng gì là lạ, tự nhiên thôi mà
Đó là cái giá ở dơ
Bẩn lòng, bẩn ý, nghĩ suy hại người

Chúa không phân biệt gì ai
Vì ngu phải chịu, an bài tự nhiên.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.