Cái Nhỏ Làm Khó Cái To

Con kiến kia bé nhỏ
Mà nó chẳng yếu đâu
Khiến con voi to lớn
Có lúc phải té nhào

Đa-vít là cậu bé
Gô-li-át khổng lồ
Chênh lệch về sức lực
Mà gã to chịu thua

Con vi-rút bé xíu
Nào có đáng gì đâu
Thế mà cả thế giới
Phải hốt hoảng, lao đao

Đơn sơ lời cầu nguyện
Có sức mạnh diệu kỳ
Khiến Thiên Chúa hành động
Và phép lạ xảy ra

Con người rất yếu đuối
Nhưng lại mạnh khác thường
Biết tin tưởng, sám hối
Thiên Chúa hằng xót thương

Là phàm nhân cát bụi
Được Chúa cho quyền to
Đó là lòng sám hối
Tội được Ngài thứ tha.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.