Cuộc chiến

Cuộc chiến luôn cam go
Chịu gian nan, mất mát
Nhưng phải luôn cương quyết
Chiến thắng nhờ lòng tin

Ma quỷ rình rập luôn
Tìm cách phun nọc độc
Phải ngày đêm cảnh giác
Lơ đãng bị cắn ngay [1]

Loại ớt nào cũng cay
Ớt nhỏ mà cay hiểm
Lỗ nhỏ làm thuyền đắm
Chớ khinh suất, coi thường!

Nhỏ bé như vi trùng
Kính hiển vi mới thấy
Cả thế giới giãy nảy
Sợ hãi nó ngày đêm

Khẩu trang che mũi, mồm
Ngăn vi trùng xâm nhập
Hồn phải mặc áo giáp
Trong cuộc chiến tâm linh

Đai chân lý giữ mình
Giày Tin Mừng loan báo
Khoác công chính làm áo
Linh khí là đức tin [2]

Xác hồn được an bình
Nhờ tin vào Thiên Chúa
Chỉ Ngài mới có thể
Che chở mọi tín nhân

TRẦM THIÊN THU
————————
[1] 1 Pr 5:8 – “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.”

[2] Ep 6:14-15 – “Hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.