Đừng Để Lòng Trí Con Vấn Vương Mùi Đời

“Những gì từ con người ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế” (Mc 7, 15)

Qua chuyện các kinh sư luật sĩ bắt bẻ Chúa Giê-su và các môn đệ Người không giữ luật của tiền nhân là rửa tay trước khi ăn, Chúa Giê-su đã cho biết họ chỉ lo giữ luật hình thức, họ chỉ lo cho cái vẻ sạch sẻ tươm tất, đạo mạo bên ngoài, mà không lo cho tâm hồn tinh sạch, lại để cho tâm hồn chất chứa hỗn độn những thứ rác rưởi ô uế, bẩn thỉu. Người muốn chúng ta hãy lo sao cho tâm hồn thanh khiết, công chính, đạo đức, thánh thiện, hơn là đánh bóng cái vẻ ngoài sáng sủa, sạch sẻ, lộng lẫy… như là cách lừa dối chính mình và mọi người.

Hãy nhớ là không thể qua mắt Thiên Chúa được.

Trong bài hát dâng lễ Hương Thơm của Lm Ns Vinh Hạnh, có câu “Lạy Chúa xin giữ miệng con đây. Nguyện xin canh phòng lưỡi con đây. Xin Chúa đừng để lòng trí con vấn vương mùi đời”. Thiết nghĩ, chúng ta có thể dùng câu hát này làm điệp khúc cầu nguyện mọi lúc, mọi nơi, để nhắc nhở cho mỗi chúng ta rằng: phải gìn giữ cho tâm hồn mình tinh tuyền, thanh sạch, khỏi những ý nghĩ ô uế của kiêu căng ích kỷ, giả dối, tham lam, dâm ô, ngoại tình, ganh tỵ, ghen ghét, cuồng giận, hận thù…sao cho tâm hồn chúng ta luôn xứng đáng là đền thờ Thiên Chúa ngự trị.

Ngày xưa ông ta dạy ta chuyện tu đức đơn giản mà hiệu quả, là “hãy có ý ngay lành”. Như thế thì, ý chẳng ngay chính, ý không tốt lành, lời nói cử chỉ không đàng hoàng đều phát xuất từ tâm hồn nhơ uế, và đó là tín hiệu nguy hiểm cho đời sống tâm linh, tín hiệu mất tương quan tốt đẹp với Chúa và với mọi người. Hãy giữ miệng lưỡi, giữ trí lòng tinh tuyền, xinh đẹp.

Lạy Chúa, xin giữ gìn lòng trí, miệng lưỡi con, để cuộc sống con thuộc về Chúa, và sống cho vinh danh Chúa. Amen

PM. Cao Huy Hoàng

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.