Xin tự chữa nhiễm bệnh do virus, bằng cách ta tự thanh lọc tâm hồn…

Xin tự chữa nhiễm bệnh do virus
Hạ sốt, cách ly, mang đúng khẩu trang
Rửa tay sạch, nơi đám đông ít đến
Uống nước nhiều, dùng đủ chất bữa ăn

Xin tự chữa nhiễm bệnh do virus
Lau dọn phòng để ánh nắng tỏa lan
Mở cửa sổ khí vào ra thông suốt
Ngưng bắt tay, ít tranh cãi, luận bàn

Xin tự chữa nhiễm bệnh do virus
Nguyện bỏ buông cho thật nhẹ thân tâm
Biết quan tâm đến mọi người bên cạnh
Lo cho nhau viên thuốc, cái khẩu trang

Xin tự chữa nhiễm bệnh do virus
Bằng cách ta tự thanh lọc tâm hồn
Corona không thể nào tàn phá
Khi chính ta miễn nhiễm được chính ta…

Đức Tâm

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.