Đức Mẹ là hoa hồng mầu nhiệm

Ôi, kính mừng Mẹ ,
Đấng Vô Nhiễm Tội Truyền
Đấng hiển nhiên Từ Mẫu
Lời Mẹ truyền năm ấy

Cho thánh nữ Bêt-na
Sự hiển nhiên diệu kỳ
Giòng nước mát chảy đi
Sẽ cứu chữa, loài người

Đến nơi Mẹ ngự xuống
Mọi tật bệnh xác,hồn
Mẹ nhắn nhủ ôn tồn
Suốt hơn thế kỷ rưỡi

Giòng suối thiêng Lộ-đức
Như ân tình năm nào
Mẹ thương đã ban tặng
Sự trinh khiết diệu hiền

Bởi Trái Tim Từ Mẫu
Mẹ như Mẹ yêu dấu !
Tỏa xuống nơi lầm than
Giòng nước thiêng chứa chan

Hằng ngày vẫn róch rách
Mẹ thương đã ngự xuống
Trên thế nhân tội khiên
Ôi, “Hoa Hồng Thánh Thiêng”

Lời Hội Thánh kêu cầu
Từ nơi chốn thẳm sâu
Trong huyền siêu linh thánh
Hoa Hồng trước nhan thánh

Mẹ vẫn khấng lời cầu
Từng cánh Hồng tuôn rơi
Như đáp lời của Mẹ
Ôi, kính nhớ ngày Lộ -đức

Ngày Mẹ đã hiện ra
Để xoa bao nỗi khốn
Nay Mẹ vẫn từ tốn
Trong khiêm tốn bởi Trời

Dáng Mẹ thật uy nghi
Trinh khiết và từ ái
Như máng thông ơn Chúa
Qua từng mỗi cánh Hồng

Tuôn xuống trên đàn con
Ôi, cúi lạy Mẹ Lộ-đức
Xin Mẹ đừng khước từ
Bao tâm hồn đau đớn !

Bao thân xác hao gầy !
Bao con người mòn mỏi !
Cùng hướng lòng lên Mẹ
Ôi, “Rất Thánh Hoa Hồng “./. Amen

P.Trần Đình Phan Tiến

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.