Tâm Tình Tạ Ơn

Đời con luôn mãi tạ ơn
Tình yêu Thiên Chúa sớm hôm trải dài
Quá khứ, hiện tại, tương lai
Nằm trong tay Chúa an bài tháng năm

Có chi một kiếp tơ tằm
Cõi đời tạm gửi chuyên chăm làm lành
Ý Cha thể hiện năm canh
Đêm ngày nhắc nhở thực hành Phúc Âm

Giúp con biết sống tận tâm
Yêu thương quảng đại âm thầm cho đi
Chẳng mong nhận được công gì
Cầu xin ơn Thánh luyện trì đời con

Sống vui mạnh khỏe vuông tròn
Tâm hồn thanh thản không còn luyến lưu
Chúa luôn ngự trị cứu nguy
Trong cơn hoạn nạn con quỳ nguyện kinh

Cầu xin ơn Chúa Thánh Linh
Khứng ban Thần khí đầy tình yêu thương
Giúp con đứng vững kiên cường
Bình an tín thác chặng đường chông gai

Nguyện xin Thiên Chúa Ngôi Hai
Xót thương tha ứ oan sai tội đời
Cho hồn lìa thế về Trời
Hưởng tôn nhan Chúa đời đời yêu thương.

BCT

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.