Sống Có Hậu

…“Ăn ở có đức, mặc sức mà ăn”, sống sao sẽ có kết quả như vậy, nói theo lời Chúa dạy hôm nay “anh em đong đấu nào, thì sẽ được đong lại bằng đấu ấy”….

Gia đình anh chị chẳng chơi với ai, con cái cũng vậy, đi làm về là “kín cổng cao tường”. Thậm chí, nhà hàng xóm có đám tang, nhưng họ vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì. Mấy đứa con lớn lên trong môi trường quá khép kín như vậy, khiến chúng “không khôn nổi”, đứa nào cũng “dở dở ương ương”, chẳng ai thành đạt.

“Ăn ở có đức, mặc sức mà ăn”, sống sao sẽ có kết quả như vậy, nói theo lời Chúa dạy hôm nay “anh em đong đấu nào, thì sẽ được đong lại bằng đấu ấy”. Một cuộc đời tốt lành thánh thiện, quảng đại, bao dung, bác ái yêu thương, chắc chắn sẽ được Chúa chúc lành, mang lại nguồn ân phúc cho dòng tộc, con cháu.

Xin Chúa giúp để ta sống có tình, có nghĩa với nhau, luôn làm việc lành, để lại tiếng thơm cho hậu thế, mai sau hưởng vinh phúc Nước trời. Amen.

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.