Tết ấm

Đầu Mùa Xuân là Tết
Cái lạnh Đông đã qua
Xuân về cho Tết ấm
Hòa âm khúc tình ca

Tết thên quen, chẳng lạ
Không xa mà rất gần
Ở đây và ở đó
Giữa gia đình, người thân

Tổ ấm không thể lạnh
Thế mới là gia đình
Luôn phải có hơi ấm
Là nhường nhịn, hy sinh

Gia đình là nơi thánh
Như Thánh Gia ngày xưa
Có Chúa ở bên cạnh
Tết ấm áp bất ngờ.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.