Hòa Đồng

Ai cũng là tội nhân
Luôn cần đến Thiên Chúa
Có bệnh mới cần chữa
Khỏe mạnh không cần đâu [*]

Vị lương y Tối Cao
Là Giê-su nhân hậu
Người Con Một yêu dấu
Con của Cha nhân lành

Lạy Thiên Chúa uy linh
Tội con như bãi rác
Xin tẩy rửa tinh sạch
Bằng tình Ngài xót thương

Xin giúp con tín trung
Biết yêu thương chân thật
Hòa đồng và hiệp nhất
Với mọi anh chị em

Xin giúp con không quên
Vững tin vào Con Chúa
Là Thiên Chúa Cứu Độ
Duy nhất Ngài mà thôi.

TRẦM THIÊN THU
————————
[*] Mc 2:17a – “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.