Ru Đêm

Ầu ơ… Con Chúa làm người
Vì thương nhân loại sống đời lầm than
Vinh danh Thiên Chúa từ nhân
Bình an nhân thế ân cần thứ tha

Ầu ơ… Con Chúa ngủ đi
Mai đây cứu thế, giải nguy nhân trần
Đêm khuya giá lạnh tấm thân
Nhưng hồn ấm áp hồng ân Chúa Trời

Ầu ơ… Con Chúa làm người
Ca dao Đức Mẹ ru đời tội nhân
Ngôi Lời nhập thể xác phàm
Chỉ cho nhân loại đường lên Nước Trời.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.