Ba Lời Khuyên

Phúc âm là muối ướp đời
Để ta vui sống những lời Chúa khuyên.
Sứ vụ ta mãi loan truyền
Hồng ân cao quý diệu huyền dường bao,
Như nguồn ân phúc tuôn trào
Sống đời chứng tá ban trao cho người.

Khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời
Là ba nhân đức tuyệt vời Chúa ban.
Khó nghèo thanh thoát hỷ hoan
Không lo tích trữ lòng tràn tình thương,
Sẵn sàng đi khắp bốn phương
Cậy trông, tín thác, náu nương Chúa Trời.

Khiết tịnh ta quyết một đời
Gia nghiệp ta có Chúa Trời ân ban
Chị em khích lệ chia san
Làm cho cuộc sống chứa chan vui mừng.
Ca tụng Thiên Chúa cửu trùng
Vinh quang tỏ rạng trong từng phút giây.

Vâng lời vang khắp đó đây
Để cho hồn được đong đầy mến yêu.
Lắng nghe khiêm tốn mọi điều
Mong sao Ý Chúa sớm chiều luôn vâng.
Như xưa Mẹ đáp: “Xin Vâng”
Thực thi Thánh ý xin dâng trọn đời.

Hồng Ân

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.