Con ngoan

Con ngoan nhờ bởi mẹ cha
Yêu thương giáo dục thiết tha mặn mà
Dù con sa ngã bê tha
Tin vào tình Chúa thứ tha tội đời

Cho con sớm biết xa rời
Thế gian cạm bẫy ăn chơi ngục tù
Con ơi cố gắng tâm tu
Sống đời đạo đức Giê-Su mong chờ

Ngày đêm sám hối kính thờ
Ba Ngôi Thiên Chúa luôn chờ đợi con
Mẹ cha năm tháng mỏi mòn
Cầu xin ơn Chúa giúp con nên người

Trưởng thành, thánh thiện, vui tươi
Tin yêu, bác ái, nụ cười đẹp xinh
Siêng năng sớm tối nguyện kinh
Cuộc đời tín thác hành trình dâng Cha

Con ngoan hạnh phúc hoan ca
Đời như khúc nhạc vang xa dịu huyền.

BCT

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.