Sống tình yêu thương

Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa đã tuyển chọn chúng ta, trước khi tạo dựng vũ trụ, để chúng ta nên thánh và tinh tuyền trước nhan Ngài trong tình yêu, để làm dưỡng tử của Ngài (x. Ep 1,4-5).

Những lời trên của thánh Phaolô nói lên trọn cả ý nghĩa thâm sâu và mục đích của đời sống Kitô, nhất là của đời sống người tông đồ. Đó chính là bí quyết soi sáng và đem lại sức mạnh cho người tông đồ trong mọi hoàn cảnh. Mỗi người trong chúng ta là kiệt tác của Thiên Chúa toàn năng, là đối tượng đặc biệt của tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta được sinh ra, được sống trên đời này cho đến ngày hôm nay, là vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta…

Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa đã tuyển chọn chúng ta, trước khi tạo dựng vũ trụ, để chúng ta nên thánh và tinh tuyền trước nhan Ngài trong tình yêu, để làm dưỡng tử của Ngài. Vì tình yêu, Thiên Chúa đã thông truyền sự sống cho chúng ta và còn luôn nâng đỡ, gìn giữ chúng ta trên mỗi bước đi. Cũng vì tình yêu, Thiên Chúa đã sai Con Một Ngài xuống trần để chịu chết treo trên thập gía mà cứu rỗi chúng ta, và nhờ đó mà ban cho chúng ta sự sống thần linh của Ngài. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, trong chính thực tại chúng ta hiện nay, cả khi chúng ta đầy tội lỗi.

Vì vậy, nếu chúng ta cảm thấy mình yếu đuối dưới sức mạnh của tội lỗi, tật xấu, chúng ta không nên thất vọng, vì Thiên Chúa luôn yêu thương và muốn cứu chuộc chúng ta. Như chủ chăn nhân lành, Ngài sẵn sàng để lại chín mươi chín con để đi tìm con chiên lạc cho kỳ được. Và khi tìm được rồi thì vui mừng vác nó lên vai đem về mở tiệc ăn mừng. Cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi và chiếu sáng, nếu chúng ta cảm nghiệm và xác tín tình yêu của Thiên Chúa và trở về với Ngài, mỗi lần chúng ta xa lìa tình yêu Ngài.

Tình yêu của Thiên Chúa không chỉ tác động trên cuộc đời chúng ta mà thôi, nhưng còn tác động trên toàn thế giới, còn ôm ấp bao phủ trọn cả nhân loại. Ngài tác động để tất cả được cứu rỗi, được đổi mới trong Chúa Kitô. Tất cả mọi người, không trừ ai, đều được kêu gọi tham dự vào trong mầu nhiệm tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa, được mạc khải trong và nhờ Chúa Giêsu Kitô. Đây là điều mà thánh Phaolô gọi là bí mật Thiên Chúa đã dấu kín trong những thế hệ trước và bây giờ mới mạc khải cho chúng ta. Ngài đã viết như sau trong thư Ephêsô:

Mầu nhiệm này chưa được tỏ lộ cho loài người trong các thế hệ trước, chỉ ngày nay, mới được Chúa Thánh Thần mạc khải cho các thánh tông đồ và các tiên tri. Mầu nhiệm đó là: Dân ngoại cũng như kẻ kế tự, cùng chung một thân thể và đồng hưởng ân phúc Chúa hứa ban cho chúng tôi là người Do Thái. Họ đươc như vậy là nhờ Đức Giêsu Kitô, bởi họ tin Phúc Âm. Và tôi đã trở nên đầy tớ rao giảng Phúc Âm đó, chiếu theo ơn đặc biệt Chúa là Đấng uy quyền phép tắc đã ban cho tôi. Thật vậy, tôi là kẻ rốt hết trong các tông đồ. Song Chúa ban cho tôi ơn trọng này, là rao giảng nguồn phong phú khôn lường của Đức Kitô; và phô bày cho mọi người biết kế hoạch mầu nhiệm, đã từ muôn đời giấu kín nơi Thiên Chúa là Đấng tạo thành vạn vật (x. Ep 3,5-9).

Qua những lời trên, thánh Phaolô cho chúng ta thấy bí quyết đời sống tông đồ của ngài: đó là ơn Thiên Chúa ban cho, để rao giảng cho anh chị em biết kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa, kế hoạch cứu rỗi tất cả. Thánh Phaolô ý thức mình như là kẻ được ơn tham dự vào chương trình hành động của Thiên Chúa. Và ngài không ngừng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân này, cả khi bị cầm tù, bị hành hạ, bị xỉ nhục vì Chúa Kitô. “Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Từ trời Thiên Chúa đã đổ xuống cho chúng ta tràn đầy mọi ân sủng thiêng liêng trong Đức Kitô. Chúa đã chọn chúng ta từ trước khi tạo thành trời đất, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước nhan Ngài trong tình yêu” (Ep 1,3-4). Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và được Ngài sai đi gieo rắc tình thương.

Trong viễn tượng này, công việc tông đồ của chúng ta được thành công hay thất bại, được tung hô hay chống đối, thì đó không phải là trọng tâm chính nữa. Trọng tâm chính là làm sao để Thiên Chúa được yêu mến ngày càng nhiều hơn. Hoàn cảnh khó khăn chỉ là những thách đố cho tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Hoàn cảnh càng khó khăn, người mà chúng ta được sai đến phục vụ càng đòi hỏi, thì chúng ta càng phải gia tăng sức mạnh yêu thương hơn nữa. Hãy để cho Thiên Chúa yêu thương chúng ta vừa đồng thời cố gắng hết sức mình để cộng tác với tình thương của Chúa và xây dựng tình yêu thương quanh chúng ta, vì đó là chương trình của Thiên Chúa cho con người, cho tất cả mọi người.

Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa để được huấn luyện sống yêu thương. Xin cho con xác tín rằng điều cần thiết của cuộc sống là yêu thương như chính Chúa đã dạy. Xin Chúa giúp con sống trọn ơn gọi trong tình yêu. Amen.

Sr. Anna Hoàng Mai

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.