Hãy sẵn sàng

Chúa thì nói với môn sinh
Vào ngày nước lụt khiếp kinh hãi hùng
Thời Nô-e đó khôn cùng
Thì Con Người đến lạ lùng xiết bao

Trước ngày hồng thủy tràn vào
Người ta ăn uống lao nhao hay gì
Lấy chồng, cưới vợ thực thi
Đến ngày tổ phụ một khi vào tàu

Họ không hay biết trước sau
Lụt hồng thủy đến cuốn mau mọi đàng
Ngày con Người đến vinh quang
Cũng gần như vậy sẵn sàng lấy đi

Hai người làm ruộng một khi
Một người thì được đem đi chẳng phiền
Một người bị bỏ lại liên
Hai người xay cối bình yên trong nhà

Một người được lấy đi ra
Người kia bỏ lại thực là cô đơn
Anh em cũng vậy trống chơn
Anh em thì chẳng biết hơn được gì

Ngày nào Chúa đến thực thi
Anh em đâu biết để đi đón Người
Chủ nhà biết được mười mươi
Khi nào chộm đến cho người ngồi canh

Anh em cũng phải thực hành
Chờ ngày Chúa đến đi nhanh đón Người.

Jos. Hồng Ân

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.